This project is read-only.

Poruka u prvom licu

Proveriti, da li poruke koje šalje Orčard i koje se nalaze u prvom licu treba da ostanu u prvom licu ili rešiti nekako drugačije. Trenutno podseća kao da se komunikacija odvija sa živim bićem ili n...

Id #15427 | Release: None | Updated: Feb 2, 2013 at 2:42 AM by nemke | Created: Feb 26, 2011 at 4:36 PM by nemke

Na stranici "Upravljanje vidžetima" ostali su neprevedeni stringovi Widgets i Available Widgets

Na stranici "Upravljanje vidžetima" ostali su neprevedeni stringovi Widgets i Available Widgets

Id #15350 | Release: None | Updated: Sat at 10:46 AM by ipavlovi | Created: Feb 17, 2011 at 7:24 PM by ipavlovi

 • 1-2 of 2 Work Items
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • Work Items