Lista sumnjivih reči

Feb 26, 2011 at 4:40 PM
Edited Feb 26, 2011 at 5:51 PM

Ovde će biti spisak svih reči koje deluju sumnjivo, paraju uši i slično, za koje možda postoji bolji prevod. Treba videti sa open source rešenjima i stručnjacima. Lista će biti ažurirana s vremena na vreme.

English - Српски (predlog)

host - хост (?)
Stack Trace - Stack Trace
folder - фолдер (da li da ostane folder ili direktorijum. Negde ima i direktorijum ali prevod directory reci. Verovatno ni sam Orchard tim nije bio konzistentan) 
Core content parts - Сржни део садржаја (malo rogobatno zvuči, da li je srž ok prevod za ovaj kontekst)