Kako da prevedem...

Jan 28, 2011 at 7:57 PM

Da li neko ima ideju kako da se prevede "Content Part"?

Feb 21, 2011 at 1:07 AM

Deo sadržaja

Feb 21, 2011 at 7:18 AM

Cool

Feb 23, 2011 at 11:01 AM

Da li ostaviti lična imena na engleskom? Malo ružno izgleda latinica i ćirilica npr:

"Orchard тим"

Sa druge strane ovo je nemoguće prevesti na ćirilicu Оркард, da li uopšte ima smisla.

Srpska gramatika kaže da se transkribuje izgovor, ali meni se ježi kosa na glavi od toga. Treba videti koji je best practice koji koriste ljudi pri open source lokalizaciji. Bila bi dobrodošla pomoć nekog stručnijeg.

Feb 23, 2011 at 11:17 AM

ako je negde ostalo "Orchard тим" onda je u pitanju greška. Gledao sam da svuda stavim Орчард тим. Ostalo je da ovu izmenu uradim i u sr-Latn-RS fajlovima. Mislim da bi trebalo da se držimo pravila pošto ćemo u suprotnom da potrošimo previše vremena na diskusije tog tipa, za koje uopšte nisam stručan.

Feb 23, 2011 at 11:19 AM

Hmmm, misilm da se kod lokalizacije MS proizvoda nazivi proizvoda otavljau u originalu. Kontaktiraću par ljudi za koje znam da su radili na lokalizaciji softvera, pa da vidimo šta će da nam kažu